تضمین بهترین قیمت 

سایت لاستیک فروش تلاش دارد تا کلیه محصولات خود را با قیمتی مناسب و منصفانه تهیه و به مشتریان خود ارائه نماید. از آنجایی که کلیه محصولات ارائه شده از سایت از مبادی قانونی وارد کشور شده و نرخ مصوب فروش آنها در سازمان حمایت از مصرف کننده موجود می باشد و یا در شرکتهای تولیدی داخلی تولسد شده و نرخ مصرف کننده مصوب دارند لذا قیمتهای ارائه شده در این سایت بر اساس نرخ مصوب مصرف کننده سازمان حمایت از مصرفکنندگان می باشد .